Naša referentna lista


Naša referentna lista obuhvata mnoge ugledne firme u našoj zemlji kao što su Banjalučka pivara, Željeznice RS, Radio-televizija RS, Studentski kampus Banja Luka, OM Caffe Banja Luka, Rafinerija nafte Brod, Nestropetrol ad Banja Luka, Elektroprenos Banja Luka, MI Jelšingrad, HPK Kozarska Dubica, RiTE Ugljevik, Mlijekoprodukt Kozarska Dubica I mnoge druge firme, kao I mnogo privatnih objekata, kuća I slično.