„ASV Inženjering“ d.o.o. raspolaže profesionalnim kadrovima i resursima za uspješno provođenje i najkompleksnijih građevinskih poduhvata te je naš kvalitet izrade nešto na šta smo posebno ponosni, a o tome svjedoče i naši zadovoljni klijenti.

 

Posebno bismo istakli radove na slijedećim objektima:

 • Dobrovoljno – vatrogasno društvo Laktaši – Vatrogasni dom u Laktašima
 • Dobrovoljno – vatrogasno društvo Laktaši – Vatrogasni dom u naselju Trn, Laktaši
 • OM café, Banja Luka – proizvodni pogon u Banja Luci
 • Rafinerija nafte Brod – objekti u proizvodnom pogonu
 • Željeznice Republike Srpske :
 • Željeznička stanica Novi Grad, BiH
 • Željeznička stanica Prijedor, BiH
 • Zgrada Uprave Željeznice RS Doboj, BiH
 • Nova željeznička stanica Banja Luka, BiH
 • Banjalučka pivara – proizvodni pogon
 • Nestro Petrol a.d. – upravna zgrada i benzinske stanice
 • Centar za rehabilitaciju Miroslav Zotović – krug kliničkog centra
 • Hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić, Kozarska Dubica – proizvodni pogon
 • Mašinska industrija Jelšingrad – proizvodni pogon
 • Elektroprenos Banja Luka – upravna zgrada i ispostave
 • Termoelektrana Ugljevik – proizvodni pogon
 • Vodovod a.d. Banja Luka – upravna zgrada
 • Mlijekoprodukt Kozarska Dubica – proizvodni pogon
 • ICRC Sarajevo – spomenik kulture
 • mnoge druge firme, kao i mnoštvo privatnih objekata, kuća, zgrada svih namjena i sličnih pratećih objekata.

Građevinsko preduzeće „ASV Inženjering“ doo

Banja Luka osnovano je 1996. Godine, sa primarnom
djelatnošću izvođenja građevinsko-zanatskih radova.

ASV INŽENJERING“ d.o.o.
Ul. Solunska br.79, Banja Luka
E-mail: info@asv-inzenjering.com
Tel/fax: 051/217-613, tel: 051/370-002
065/209-903, 065/566-093